MENU

Bezpečnostní okenní fólie


Bezpečnostní a ochranné fólie jsou hospodárné řešení pro dodatečnou ochranu lidí, budov,
majetku, vysoce hodnotného zařízení a materiálu. Jsou zcela nenápadné a přitom vysoce odolné. Jsou vyrobeny z kvalitních vysokopevnostních polyesterových materiálů s vysokou čirostí, většinou bezbarvé. Ochranné fólie mohou být i zabarvené, případně pokovené pro kumulaci jejich ochranné a protisluneční funkce.

Hlavní funkce bezpečnostních a ochranných fólií jsou maximální bezpečí a ochrana života, zdraví a majetku. Zadržují 99% škodlivého UV záření, tím chrání nejen váš majetek a interiér před předčasným stárnutím a „šisování“, ale chrání i vaše zdraví. Lze je dodatečně aplikovat téměř na libovolné sklo.

Instalací bezpečnostní fólie získáte ze zcela obyčejného skla vysoce odolné sklo bezpečnostní. Takto upravené sklo vás bude chránit před vyloupením, vandalismem, napadením, tlakovými vlnami při explozích, ale i před přírodními živly.
Sklo je v běžném životě všude kolem nás, je však velmi křehké a rozbitelné. Každoročně zahynou zbytečně desítky lidí, zejména dětí a další stovky osob jsou postiženy trvalými následky po zranění skleněnými střepy. Nejčastěji bohužel na nejvíce viditelných a i lehce postižitelných místech - na rukách a v obličeji. Proto je dobré tato rizika dopředu eliminovat a skleněné plochy včas zabezpečit. Bezpečnostní a ochranné fólie velmi výrazně tato rizika snižují, až vylučují. Abychom těmto rizikům předcházeli včas, měly by být bezpečnostní a ochranné fólie instalovány především všude tam, kde se shlukují a pohybují neposedné všetečné děti (školy, školky, lékařská zařízení apod.). Vhodné je ale určitě zabezpečit i místa, kde se schází široká veřejnost (obchodní centra, letiště, nádraží, veřejné budovy, hotely, restaurace, sportovní zařízení apod.)

Jaké to má výhody?

 1. snižují riziko vykradení i náhodného rozbití skla, po rozbití zůstává sklo neprostupnou překážkou
 2. chrání proti zranění rozbitým sklem
 3. zabraňují vysypání střepů, v případě rozbití drží skleněnou plochu pohromadě
 4. zamezuje prohození předmětů
 5. chrání proti účinkům tlakové vlny
 6. zadržují 99% UV záření
 7. bezpečnostní fólie SMC AX je atestována podle EN 356 v bezpečnostní kategorii P2A
 8. doporučeny a uznávány pojišťovnami
 9. ochranná fólie SMC 4 je atestována podle EN 12600 v pevnostní kategorii 2(B)2
 10. může se aplikovat dodatečně na stávající prosklení, není nutná výměna skel
 11. tvrzená protioděrová vrstva, běžná údržba
 12. atest zdravotní nezávadnosti pro použití v interiéru včetně potravinářství

Údržba:
Fólie nevyžadují žádnou speciální údržbu. Omýváme je běžnými postupy, avšak nejdříve až po 30 dnech od instalace (tedy po úplném vyschnutí a vytvrdnutí lepu). Druhou, vnější stranu skla, můžeme mýt okamžitě. Mytí provádíme běžným způsobem vodou a saponátovými přípravky, při použití měkkého čistého hadru, papírových ubrousků, houbiček a gumových stěrek.
Fólie se nesmí omývat ředidly, rozpouštědly, chemickými roztoky a agresivními látkami. Při mytí se nesmí používat škrabky, šroubováky, drátěnky a jiné podobné pomůcky, které mohou poškodit povrch fólie.


Typ SMC-2
 nejslabší ochranná fólie o tloušťce 2 mil (50 mikronů), je čirá, má tvrzený povrch proti poškrábání.
 používá se jako ochranná fólie před vysypáním skla, je určena i na skla automobilů.
 pro svůj účinný UV filtr (zadržuje 99%) se velmi často používá jako ochrana proti škodlivým UV zářením.
 instaluje se na vnitřní stranu skla


Typ SMC-4
 nejpoužívanější ochranná fólie o tloušťce 4 mil (100 mikronů), je čirá, má tvrzený povrch proti oděru.
 používá se pro zpevnění skla a jako ochrana před vysypáním střepů při rozbití před následným poraněním.
 je velmi využívána ve výrobních procesech, zejména potravinářském průmyslu. Zabezpečují se s ní veškeré skleněné plochy, které by při rozbití mohly svými střepy kontaminovat výrobu a tím následně ohrozit lidské životy a zdraví.
 je certifikována v pevnostní kategorii odolnosti EN 12600 2(B)2 pro 4mm sklo.
 instaluje se na vnitřní stranu skla

Typ SMC-4-XT
 jediná exteriérová ochranná fólie o tloušťce 4 mil (100 mikronů), je čirá, má tvrzený povrch proti oděru.
 používá se pro zpevnění skla, jako ochrana před vysypáním střepů při rozbití a před následným poraněním.
 nejčastější aplikace bývá na skleněné fasády jako ochrana před poraněním kolem jdoucích osob při případném rozbití skla.
 instaluje se na vnější stranu sklaTyp SMC-7
 zesílená ochranná fólie o tloušťce 7 mil (175 mikronů), je čirá, má tvrzený povrch proti oděru.
 používá se pro zpevnění skla, k ochraně před vniknutím do objektu a jako ochrana před vysypáním střepů při rozbití a následným poraněním.
 je vhodné použít především všude tam, kde potřebujeme mít jistotu bezpečného skla před poraněním ve vysoce rizikovém prostředí.
 instaluje se na vnitřní stranu skla

Typ SMC-8
 zesílená ochranná fólie o tloušťce 8 mil (200 mikronů), je čirá, má tvrzený povrch proti oděru.
 je vyrobena ze dvou vrstev vysoce pevnostního polyesteru.
 využití je obdobné jako u SMC-7, nejvíce se používá pro zpevnění skla, k ochraně před vniknutím do objektu a jako ochrana před vysypáním střepů při rozbití a následným poraněním.
 je vhodné ji použít především tam, kde potřebujeme mít jistotu bezpečného skla před poraněním ve vysoce rizikovém prostředí.
 instaluje se na vnitřní stranu skla

Typ SMC AX-12
 nejsilnější bezpečnostní fólie o tloušťce 12 mil (300 mikronů).
 je čirá, vyrobena z několika vrstev vysoce pevnostního polyesteru, má několikanásobně laminovanou povrchovou úpravu proti poškrábání.

splňuje nejpřísnější kritéria pro bezpečnost a ochranu majetku a osob.
 je certifikována v bezpečnostní kategorii odolnosti EN 356 P2A pro 4mm sklo, je uznávána a doporučována pojišťovnami ČR.
 používá se především k zabezpečení objektů před násilným vniknutím a vykradením.
 nejčastěji: výlohy obchodů, veškerá okna a prosklené plochy rodinných domů a bytů, kanceláří, úřadů, bank, výrobních hal, střešní okna, balkonové dveře.
 instaluje se na vnitřní stranu skla


typ fólie barva fólie prostup světla snížení sluneční energie tloušťka atest
SMC 2 čirá ochranná 88 % 18 % 2mil, 50um
SMC 4 čirá ochranná 90 % 15 % 4mil, 100um EN 12600 2(B)2
SMC 4 XT čirá ochranná-exteriérová 90 % 17 % 4mil, 100um
SMC 7 čirá ochranná-zesílená 88 % 18 % 7mil, 175 um
SMC 8 čirá ochranná-zesílená 87 % 17 % 8mil, 200um
SMC AX12 čirá BEZPEČNOSTNÍ 88 % 16 % 12mil, 300um EN 356 P2A