MENU

Zakázkové CNC řezání tavným drátem

Toužíte mít cenově dostupnou, ale zároveň vzhledově exkluzivní reklamu s 3D efektem?
Nabízíme Vám výrobu 3D grafiky na našem CNC řezacím stroji.

Grafiku nejčastěji vyřezáváme do tvrzeného styroduru (XPS), který je vhodný díky své homogenní strukuře  jak do interiéru, tak exteriéru a již po řezu má zcela hladký povrch který se může okamžitě povrchově  barevně ošetřit.
Dále je možnost výřezu do pěnového polystyrenu (EPS), který má již z výrobu hrubší vnitřní strukruru, hodí se především pro méně vzhledově náročné aplikace.
Materiál EPP je řezán především pro potřeby modelářů.

  • XPS Styrodur řežeme v deskách až do velikosti 57x123 cm v síle od 10mm po 200mm
  • EPS Polystyren řežeme v deskách až do velikosti 47x98 cm v síle od 10mm po 200mm

Grafiku ke kalkulaci nám můžete zaslat ve vektorových formátech (cdr, pdf, ai, dxf, plt, aj.)
Grafiku můžete rozrovnat do formátů desek (viz. výše), nebo zaslat jako celek a my si grafiku přerovnáme, aby byla výtěžnost materiálu co nejvyšší.

Především desky XPS mají povrchovou strukturu, kterou doporučujeme seříznout. Seřezávání je možno buď jednostranné, nebo oboustranné.

Vyhotovenou 3D grafiku můžeme opatřit nátěrem a dodat Vám jako finální produkt. Barevnost je třeba specifikovat dle RAL. Náter/nástřik provádíme kvalitními akrylátovými, nebo fasádními barvami, které aplikujeme ve více vrstrvách.

Konečnou montáž doporučujeme provádět pomocí lepidla na polystyren, nejlépe MAMUT, který je dostupný ve čtyřech barevných provedeních (bílý, šedý, černý, transparentní).

Pro stanovení kalkulace výroby a dodání je zapotřebí zaslat následující:

  1.  Typ materiálu (XPS / EPS)  !!
  2. Požadovanou finální sílu materiálu !!
  3. Požadovanou grafiku !!
  4. Povrchová úprava (s nátěrem / bez) ??
  5. Dodání lepidla (bílá, šedá, čirá, černá, ks) ??
  6. Dodání aplikační šablony ?
Samozřejmostí jsou agenturní a množstevní slevy.
Doprava službou DPD
Expedice výřezů - obvykle 48 hod. od potvrzení objednávky.
Expedice výřezů s povrchovou úpravou - obvykle 1 týden od potvrzení objednávkyXPS:

Extrudovaný polystyren je většinou používán ve formě tepelně izolačních desek ve formátu 1250x600mm, a jedná se o tepelnou izolaci, která je velmi odolná v tlaku, má velmi dobré vlastnosti co se týká nenasákavosti, navíc je extrudovan polystyren odolný vůči zemině a dalším vlivům, které mohou přijít při styku desky XPS s terénem. Tento fakt již nabízí, kde se nejvíce extrudovaný polystyren používá, ano jsou to spodní stavby, základy, soklové části domu, izolace základových desek. Zateplení suterénních prostor, zejména tam, kde se izoluje pod terénem, tedy kde může deska XPS přijít do styku se zeminou a vodou, které velmi dobře odolává, navíc její mechanická odolnost je oproti polystyrenu EPS mnohonásobně větší. Záleží na druhu polystyrenu XPS, ale je běžné, že extrudovaný polystyren snáší zatížení v tlaku 300 kPa a více, proto se používá pro izolaci míst, kde dochází k velkému zatížení, což jsou velmi zatížené podlahy, nebo základové části domu, také soklové části objektů, kde u země, perimetru terénu může dojít k mechanickému poškození a tam extrudovaný polystyren ukazuje svou velmi dobrou vlastnost, kterou je jeho mechanická odolnost, velmi dobře snáší nárazy a tlaky. Souhrnem tedy XPS polystyren odolává nejen mechanickému zatížení, ale také vodě, zemině, plísním a hlodavcům, nehnije, tím se z něj stává velmi dobrá tepelná izolace pro styk s terénem.

Extrudovaný polystyren se vyrábí vytlačováním taveniny krystalovaného polystyrenu, hmoty, kterou již známe z textu výše. Současně se hmota sytí vzpěňovadlem a uvolněním tlaku na konci vytlačovací trubice stroje dochází k napěnění materiálu. Extrudovaný polystyren je oproti běžnému polystyrenu EPS vyráběn na základě postupu známého jako extruze, tento postup je jiný nežli výroba polystyrenu EPS a proto jsou také vlastnosti polystyrenu XPS jiné nežli vlastnosti polystyrenu EPS. Jeden fakt zůstává, oba druhy polystyrenu mají základ ve stejné hmotě, která je upravována. Na výsledný produkt a jeho poměrně odlišné vlastnosti má vliv právě technologický postup při výrobě.

Extrudovaný polystyren bývá pro své použití také vyráběn s upravenou hranou, kdy je aplikován na okraji desky tzv. zámek (polodrážka), na základě které jsou desky vedle sebe lépe spojeny a snižují se tímto úniky v podobě tepelných ztrát. Dále bývá polystyren XPS vyráběn s mřížkovaným povrchem, které usnadňuje nanášení stěrky na tento jinak velmi hladký povrch, který je opatřen tímto zdrsněním pro místa jako je aplikace při zateplování soklové části objektů, všude tam, kde je třeba opatřit extrudovaný polystyren stěrkou, která musí být vždy flexibilní. 
Extrudovaný polystyren má oproti běžnému polystyrenu EPS naprosto uzavřené póry.


EPS:

Polystyren jako takový je velmi lehká a pevná látka, tato vzniká na základě polymerace styrenu a pentanu, což jsou látky, se kterými se můžeme setkat v přírodě ve formě tlejících rostlin při působení mikroorganismů a také se nalézá v zažívacím traktu zvířat, což je látka pentan, jinak se také vyrábí z ropy. Uhlíkový řetězec, který vzniká při chemické reakci a na každém svém druhém uhlíku má navázán fenylovou skupinu. Tyto jsou rozmístěny u průmyslově vyráběného polystyrenu nepravidelně a tím se zabrání při výrobě krystalizaci polystyrenu. Hlavní surovinou pro výrobu pěnového polystyrenu je, zpěňovatelný polystyren ve formě perlí. Tento obsahuje nadouvadlo – pentan cca 6-7%. Perle polystyrenu jsou vyrobeny suspenzí, polymerací monomeru styrenu. Samotná výroba polystyrenu pak je založena na třech fázích: předpěnění, meziuskladnění a pak konečná výroba bloků polystyrenu EPS, ze kterého se řežou požadované formáty desek o různých tloušťkách.

Minimální nasákavost polystyrenu EPS:
Polystyren EPS je vytvořen z hmoty, která má uzavřenou buněčnou strukturu, navíc hmota není rozpustná ve vodě. Tyto vlastnosti zajišťují prakticky mizivou nasákavost polystyrenu EPS. Neznamená to ale, že voda ve formě vodní páry, tedy normální vzdušné vlhkosti nemůže procházet buňkami polystyrenu EPS. Difuse je tedy možná a záleží na tloušťce desky polystyrenu EPS a na faktoru difusního odporu.

Mechanická odolnost a tvarová stabilita polystyrenu EPS: Pokud není polystyren EPS dodatečně nijak zatěžován, dokáže snášet v krátkém časovém úseku i teplotu do maximálně 100°C. Čím je tloušťka desky větší, tím lépe snáší hmota teplotní zatížení, to je díky jeho velmi malé tepelné vodivosti a pokud je polystyren EPS mechanicky zatěžován, je jeho dlouhodobá teplota použití v závislosti na jeho objemové hmotnosti mezi 75-80°C.

Polystyren EPS je ekologicky nezávadný:
Toto tvrzení je podpořeno na základě složek, ze kterých se polystyren EPS vyrábí. Jak pentan, tak i styren jsou běžně se vyskytující se látky v přírodě. Jak už je v úvodu tohoto článku psáno, tak se styren i pentan vyskytují v přírodě ve formě rostlin rozkládajících se spolupůsobením mikroorganismů což je styren, dále se pentan běžně vyskytuje v zažívacích traktech zvířat. Další důležitou informací, která je někdy milně dávána do oběhu informací je ten fakt, že polystyren EPS neobsahuje a nikdy před tím neobsahoval žádnou z látek, která by poškozovala, anebo mohla poškozovat ozónovou vrstvu Země, tudíž je jasné, že polystyren EPS neobsahuje žádné freony.

Požární odolnost polystyrenu EPS: Tato otázka již byla mnohokráte diskutována a je třeba jen uvést ten fakt, že polystyren EPS je zařazen mezi látky, stavební hmoty s nesnadnou hořlavostí. Tento fakt je na základě skutečnosti, že polystyren EPS je samozhášlivý, každá jeho buňka obsahuje samozhášlivou úpravu


EPP:

Velice dobrý materiál, ovšem výrazně dražší než, EPS, také se hůř shání, ale má pro výrobu leteckých modelů všechny předpoklady. Je lehký, má velkou pevnost a přitom není křehký, modely z něj vyrobené vydrží i hrubší zacházení.Je velice snadno opravitelný a to i při velkých poškozeních. Řeže se nejlépe odporovou pilou. Povrch po opracování či vyřezání horkým drátem je na povrchu hrubý, ale po řezu zatavený, nemá tendenci se drolit. Zásadně lépe odolává slunečnímu svitu. Poměrně špatně se brousí. Při troše zkušeností z něj lze vyrobit prakticky cokoliv. Modely do určité velikosti dokonce není třeba vyztužovat, větší modely pak vyztužujeme stejně jako u EPS. Jen vyjímečně se povrch EPP ještě něčím dolaďuje. Naopak, zastánci a protagonisté EPP (uvedu např. VA models) jsou na povrch EPP hrdí a využívají ho pro zlepšení letových vlastností modelu. Hrbatý povrch přibržďuje obtékání vzduchu kolem křídla a zvětšuje tak šanci na korektní vztlak v různých fázích letu a zamezuje utrhávání proudnic. Spousta výrobců nedoříznutím ovládacích ploch používá materiál i jako závěsy. Pro ty, kdo touží po dokonalejším povrchu je možné povrch tmelit nejlépe šlehaným tmelem a pak brousit do hladka. Je to jeden z nejrozšířenějších styro materiálů pro výrobu modelů letadel (opomenu-li vypěnění do formy, což je v amatérských podmínkách vyloučené)